Menu
Jezička netrpeljivost na bs. wikipediji

Jezička netrpeljivost na bs. wikipediji

Šovinizam ima više lica, ali samo jednu karakteristiku - netrpeljivost. Jedan od prisutnijih šovinizama jeste onaj nacionalistički.
  1. Zanimljivosti
  2. Sport
  3. Politika
  4. Najave događanja
  5. Video

Vjesnik ljubuških događanja