Menu

Istraživanja nisu dala odgovor koliko nafte ima u FBiH i bi li eksploatacija bila isplativa

Prema zaključcima s prvog sastanka Savjetodavnoga stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina održanog koncem prošle godine u Sarajevu, to stručno tijelo je jednoglasno donijelo preporuku prema kojoj se zadužuje Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije pripremiti i uputiti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje odluku o raspisivanju međunarodnog javnog poziva za izražavanje interesa za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH.
Više...