Menu

Izvještaj BiH Skupini zemalja za borbu protiv korupcije: Lijanovići prijavljeni i GRECO-u

U materijalu koji se odnosi na implementaciju preporuka vezanih za političke stranke u BiH navedeno je da je Narodna stranka Radom za boljitak vršila sumnjive pozajmice 1.382.961,28 KM od Stjepana Ivankovića – Lijanovića i 400.000 od firme Lijanovići d.o.o., te kupovinu glasova na općim izborima 2006. i 2010. godine dajući naknadu fizičkim licima od 30 do 100 KM u zavisnosti od definicije "ugovora o ostvarenju mjerljivih ciljeva"

Više...

Uklanjaju se nelagalno postavljeni reklamni znakovi u Hercegovini

U cilju stvaranja uvjeta za nesmetano, tečno i sigurno odvijanje prometa na regionalnom cestama Županije Zapadnohercegovačke, a imajući u vidu nelegalno postavljene reklamne znakove (panoe, natpise ..), JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke poziva vlasnike bespravno postavljenih reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu da izvrše uklanjanje istih u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

Više...