Menu

Federacija: Banke u prošloj godini zaradile 112 milijuna maraka

Federalna vlada usvojila je u srijedu u nastavku sjednice Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2012. godinu s informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sistemu, te o sektoru leasinga sa stanjem na dan 31. 12. 2012. godine. Na dan 31. 12. 2012. u FBiH je bankarsku dozvolu imalo 18 banaka, od čega je jedna bila pod privremenom upravom (Poštanska banka BH d.d. Sarajevo).

Više...