Menu

Prof. dr. Ante Čuvalo: Bleiburška tragedija je puno šira nego ukupan broj pobijenih i nastradalih na Križnom putu

BLEIBURŠKA TRAGEDIJA

75. OBLJETNICA

Piše: Prof. dr. Ante Čuvalo

Pandemija koronavirusa je ne samo odnijela (i nosi) velik broj ljudskih života, nego nam je poremetila planove i "normalan" život. Cijeli svijet je iznenada zastao. Izgleda da nam Vječni poručuje "ohanite malo", ne može biti sve kako vi želite i planirati. Korona krizu svijet će prebroditi i nadam se da ćemo iz nje nešto o životu naučiti!

Više...