Menu

Što znači... Fantazmagorija

Što znači... Fantazmagorija

Fantazmagorija dolazi od grčke riječi phantasia (phantazeim) koja znači učiniti vidljivim i agoreuein koja znači govoriti.

U medijima se pojavljuju razne projekcije budućnosti svijeta, Europe pa tako i BiH. Za neke od njih ozbiljniji analitičari reći će kako se radi o običnim fantazmagorijama. Prema rječnicima fantazmagorija je namjerno stvaranje pogrešnog mišljenja ili slike o čemu, opsjena, obmana, varanje, utvara, sablast, fantom, neka avet i slično. Fantazmagorijom zovu i fantastična i neobična prikazanja, predodžbe, koja vidi duševno nestabilna ili poremećena osoba, snoviđenja. U Hrvatskoj općoj enciklopediji stoji da je fantazmagorija nestvarna tvorevina mašte, priviđenje u vrućici ili psihopatskom stanju, ali i vještina izazivanja mističnih, čarobnih, sablasnih slika ili likova pomoću optičkih obmana, opsjena, sljeparija. U današnje vrijeme poplave raznih elektronskih „pomagala“ čitav svijet preplavljen je raznim novovjekim fantazmagorijama.

Fantazija je stvaralačka mašta, ali i tlapnja, sanjarenje, a u filozofskom smislu riječ je o sposobnosti duha da odsutne stvari predočuje kao prisutne. Fantazma je prikaza, utvara, nelogična, apsurdna ideja, nešto što se nekome „uvrti u glavu“. Svega ovoga u BiH ima previše pa možda baš zbog toga puno toga nedostaje.

Fantazmagorija dolazi od grčke riječi phantasia (phantazeim) koja znači učiniti vidljivim i agoreuein koja znači govoriti. No, što je za jedne u BiH realno, za druge je fantazmagorija i obratno. Fantazmagorična situacija u BiH, puna fantazmi i fanatizama, daleko je od – fantastične!

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka