Menu

Nova slika BiH - migranti sve više dolaze, a odlaze mladi ljudi i obitelji

Ratna djelovanja na području Iraka i Sirije za najtragičniju nuspojavu imala su, uz velike žrtve, i ogromne migrantske te izbjegličke valove koji se kreću prema zapadnoj Europi i skandinavskim zemljama, piše Večernji list BiH. Na putu migranata našla se i BiH, posebice se u posljednje vrijeme bilježe sve češći ulasci migranata, ali i njihov neevidentirani boravak unutar granica BiH.
Više...