Menu

Udruge u FBiH ne prijavljuju projekte za teško oboljelu djecu, Vlada nije imala kome dati pola milijuna maraka

Svake godine se dio sredstava ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću u FBiH usmjerava za financiranje projekata i programa liječenja i rehabilitacije teško oboljele djece i mladih, koje je jedino moguće izvan BiH, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece čije se liječenje financira iz Federalnog fonda solidarnosti.
Više...