Menu

Obitelj umrloga umirovljenika u FBiH ima pravo na 371 marku

Obitelji umrlih umirovljenika ubuduće će imati pravo na posmrtninu u visini od 371 konvertibilne marke. Ova novina uređena je pravilnikom o isplati posmrtnina za umirovljenike u Federaciji BiH, koji je usvojio Upravni odbor Zavoda MIO Federacije BiH, a sve zahvaljujući novom Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. ožujka.

Više...

Redovi pred šalterima stvar prošlosti,
uvodi se elektronički potpis u BiH

Nakon nešto više od deset godina na vidiku je rješenje glede primjene Zakona o elektroničkom potpisu, čija bi primjena u praksi bitno olakšala živote građana, vlasnika privatnih tvrtki te stranih investitora koji su radi rješavanja papirologije danima čekali pred šalterima različitih administrativnih službi, piše Večernji list BiH.
Vijeće ministara BiH dostavilo je zastupnicima Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH odgovor u kojem se, između ostalog, spominje kako je riješen dugogodišnji pronalazak stručnjaka koji bi pratili izdavanje certifikata za elektroničko predstavljanje. Radi se o šefu Ureda za nadzor i akreditaciju te stručnom savjetniku za nadzor i akreditaciju.
Više...