Menu

Uklanjaju se nelagalno postavljeni reklamni znakovi u Hercegovini

U cilju stvaranja uvjeta za nesmetano, tečno i sigurno odvijanje prometa na regionalnom cestama Županije Zapadnohercegovačke, a imajući u vidu nelegalno postavljene reklamne znakove (panoe, natpise ..), JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke poziva vlasnike bespravno postavljenih reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu da izvrše uklanjanje istih u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

Više...