Menu

Proizvođači trpe štete zbog mikotoksina u stočnoj hrani

Proizvođači trpe štete zbog mikotoksina u stočnoj hrani

Američka kompanija Altech, jedna od vodećih svjetskih biotehnoloških tvrtki, održala je u sklopu 27. europske serije predavanja, seminar za proizvođače u Banjoj Luci.

Altech ima svoje urede u 130 zemalja svijeta i nekoliko biotehničkih centara za istraživanje. Direktor Ureda za BiH Mark Phipps doveo je eminentne predavače dr. Ifa Corrigan, dr. Sheena Fugan i Kevina Pardisa koji su obradili dosta zanimljive teme vezane uz nove ideje u proizvodnji stočne hrane i kako tehnička pitanja utječu na industriju. Ifa Corigan govorila je o zagađenju okoliša pri proizvodnji hrane u stočarstvu, kao i utjecaju algi koje doprinose smanjenju ugljičnog otiska u prirodi, te njihovu utjecaju na poboljšanje u reprodukciji. - Potencijal algi je neograničen, a njihovim maksimalnim uključivanjem u proizvodnji stočne hrane dolazi do smanjenja postototka ispuštanja metana u prirodi, te velikih ušteda u proizvodnji. Postoji veliki broj različitih algi, a njihova isplativost ogleda se kroz unapređenje zdravlja životinja, kvalitete proizvoda i ekološki pozitivna rješenja. Koriste se kao zamjena komponenti u stočnoj hrani, s njima je hrana jeftinija, dolazi do poboljšanja kvalitete brojlerskog mesa, a u proizvodnji jaja podiže cijenu jajeta zbog prisutnosti Omega 3 masnih kiselina. Također, alge smanjuju stopu krhkosti kostiju, a povećavaju plodnost i reprodukciju - kazala je dr. Ifa Corrigan. O negativnostima u ishrani životinja govorila je dr. Sheena Fugan iz laboratorija za razvoj.

- Do sada je identificirano više od 400 vrsta mikotoksina, ali želim kazati ako su plijesni prisutne, ne mora značiti da je prisutan mikotoksin. Plijesni nikada neće biti uklonjene, ali njima se može upravljati. Za sada je Micosorb najsigurniji absorbent mikotoksina u stočnoj hrani, naglasila je dr. Sheena Fugan tijekom predavanja u Banjoj Luci.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka