Menu

Istraživanja nisu dala odgovor koliko nafte ima u FBiH i bi li eksploatacija bila isplativa

Istraživanja nisu dala odgovor koliko nafte ima u FBiH i bi li eksploatacija bila isplativa
Prema zaključcima s prvog sastanka Savjetodavnoga stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina održanog koncem prošle godine u Sarajevu, to stručno tijelo je jednoglasno donijelo preporuku prema kojoj se zadužuje Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije pripremiti i uputiti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje odluku o raspisivanju međunarodnog javnog poziva za izražavanje interesa za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH.
Također se Ministarstvo zadužuje u suradnji s Federalnim zavodom za geologiju pripremiti tekst javnog poziva s obveznim kriterijima za izbor i prijavu na javni poziv. Naime, raspisivanje javnog poziva jedna je od smjernica za pokretanje procedure za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Mali stupanj istraženosti Na području BiH pronađeni su nafta i plin u prirodi, što je i bio razlog da su istraživanja nafte počela prije 120 godina. Većina ih je vezana uz terene sjeverne Bosne, posebice planine Majevice i Hercegovine. Prema zaključcima svih dosadašnjih istraživača, perspektiva što se tiče nafte i plina zaista postoji, a mišljenje je temeljeno na relativno malom stupnju istraženosti. Zasnovano je najvećim dijelom na površinskoj geologiji, malom broju bušotina i laboratorijskih analiza. Zbog visokih cijena naftnih istraživanja i velikog rizika koji ih prati, FBiH nije u mogućnosti izdvojiti sredstva za istraživanje nafte i plina.

 

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka