Menu

Uz domaće, pijemo i vode koje izviru u RH, Sloveniji, Srbiji... i Njemačkoj

Uz domaće, pijemo i vode koje izviru u RH, Sloveniji, Srbiji... i Njemačkoj
Bosna i Hercegovina poznata je po brojnim izvorima i zalihama pitke vode i to često navodi kao primjer ekonomski nedovoljno iskorištenog resursa, piše Večernji list BiH.

 Zahtjev za priznavanjem

Trenutačno je na prostoru Bosne i Hercegovine ukupno 27 priznatih prirodnih mineralnih voda i 24 priznate prirodne izvorske vode. Sve one nalaze se na posebnom popisu koji je objavila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz prethodno mišljenje Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u BiH.
Zahtjev za priznavanje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode podnosi Agenciji, subjekt u poslovanju s hranom, odnosno proizvođač ili onaj koji prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu stavlja na bh. tržište. Da bi neku vodu priznalo Povjerenstvo kao prirodnu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu, sukladno zahtjevima iz pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, mora biti zdravstveno ispravna i po svom sastavu zadovoljavati zahtjeve geoloških i hidroloških ispitivanja, fizičkih i fizičko-kemijskih ispitivanja, organoleptičkih svojstava, kemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja. Zanimljivo je da vode koje izviru na području zemalja Europske unije ne moraju provoditi postupak priznavanja ako su priznati sukladno važećim propisima EU-a. Međutim, moraju priložiti dokumentaciju na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u BiH i koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj voda izvire. Isto se odnosi i na vodu koja izvire u zemljama koje nisu članice EU-a ako za nju postoji odgovarajući dokument iz EU-a.
Službeni dokumenti o priznavanju ne mogu biti stariji od dvije godine, a priznavanje voda prestaje važiti ako obnovljeni dokumenti nisu pravodobno dostavljeni Agenciji. Kada su u pitanju priznate prirodne mineralne vode, osim u BiH, značajan broj njih izvire i u drugim zemljama, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, a po jedna u Njemačkoj i Češkoj. Od voda iz BiH priznate su kao prirodne mineralne one čija su izvorišta u Tešnju, Kiseljaku i Kozluku.
Dužnosti subjekta
Među 24 priznate prirodne izvorske vode samo su dvije čija su izvorišta u susjednim državama, Hrvatskoj i Srbiji. Sve ostale imaju izvorišta na prostoru BiH. Tako su registrirane vode iz Širokog Brijega, Bugojna, Lukavca, Sarajeva, Domaljevca i brojnih drugih mjesta u BiH. Propisano je da subjekt u poslovanju s hranom, kojem je izdano rješenje, dužan najmanje jednom godišnje prije punjenja, na vlastiti trošak, provesti provjeru usklađenosti vode koju eksploatira s propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-kemijska svojstva propisana pravilnikom.
Ako proizvođač ili nadležna inspekcija utvrde da kvaliteta prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i uvjeti pod kojim se one eksploatiraju, proizvode ili pune nisu sukladne pravilniku, proizvođač je dužan obustaviti eksploataciju, odnosno nadležna inspekcija nalaže obustavu proizvodnje i punjenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode do otklanjanja nedostataka.

 

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka