Menu

FBiH Pravo na dječji dohodak i novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu

FBiH Pravo na dječji dohodak i novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu

Prema novom Nacrtu zakona o podršci obiteljima s djecom doći će do uspostave dječjeg dohodka i novčane pomoći porodilji koja nije u radnom odnosu, pravednijeg i financijski održivog sustava zaštite obitelji s djecom, ukidanje diskriminacija po osnovu mjesta življenja i izjednačavanje prava djece u Federaciji BiH, ublažavanje posljedica siromaštva obitelji te kroz materijalna davanja pomoći obiteljima u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece na području Federacije BiH.

Nacrtu zakona o podršci obiteljima s djecom je krajem 2019. godine dobio podršku u Predstavničkom domu, a na današnjoj sjednici je većinom glasova usvojen i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Postojeći sustav zaštite obitelji u Federaciji bio je neujednačen, a ovim zakonom je ukinuta diskriminacija te dolazi do ravnopravnog statusa prava djece u Federaciji.

Predloženim zakonom kao osnovna se uređuju pravo na dječji dohodak i novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.

Isplata Naknade plaće porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla, zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta, bit će nastavljena u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite do početka primjene ovog zakona, nakon čega će biti regulirana propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona neće biti dokinuta, nego će u cijelosti biti data u nadležnost županijama i jedinicama lokalne samouprave.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji BiH ostvarena u prošloj godini.

Također, definirano je da je prvostupanjski organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostupanjski organ za ostvarivanje prava na dječji dodatak. Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostupanjski organ je županijsko ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječje zaštite.

Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite obitelji s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih financijskih mogućnosti županija , novim rješenjima predviđeno je da dječji dodatak bude financiran iz proračuna Federacije BiH.

Ovim zakonskim rješenjem županisjki proračuni će biti fiskalno rasterećeni, što će omogućiti osiguranje sredstava za financiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

U dijelu Zakona obrađena je i Dječija nedjelja, koja će, kao i do sada, biti obilježavana prvog tjedna u listopadu s ciljem poticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka