Menu

U 2012. godini značajno smanjen broj krivotvorenog novca

U 2012. godini značajno smanjen broj krivotvorenog novca

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), u 2012. godini evidentirano je ukupno 4.007 komada krivotvorenih novčanica i kovanica svih valuta i apoena, što je za 46,24% manje u odnosu na 2011. godinu, a 14,34% manje u odnosu na 2010. godinu.

Od ukupnog broja krivotvorina, 3.607 komada odnosi se na krivotvorene novčanice i kovanice konvertibilne marke. Od toga, registriran je 971 komad novčanica KM, što predstavlja smanjenje od 15,27% u odnosu na 2011. godinu.

Kad je riječ o kovanicama KM, u ukupnom broju krivotvorina registrirano je njih 2.636 komada, što je za 55,34% manje u odnosu na 2011. godinu.

U pogledu apeonske strukture, krivotvorenih novčanica KM najviše je bilo u apoenu od 20 KM (531 komad), 50 KM (215 komada) i 10 KM (178 komada). Od ukupnog broja krivotvorenih kovanica, u 2012. godini najviše ih se odnosi na apoen od 1 KM (2.038 komada), potom 5 KM (540 komada), te 2 KM (58 komada).

U 2012. godini bilo je 332 komada krivotvorenih novčanica eura, što je za 4,08% više nego u 2011. godini, a najzastupljenije su bile krivotvorene novčanice apoena 200 EUR (109 komada), apoena 50 EUR (108 komada) i apoena 100 EUR (74 komada). Također, registrirana je i jedna krivotvorena kovanica u apoenu od 2 EUR.

U prošloj godini registrirano je i 67 komada krivotvorenih novčanica ostalih valuta. Od ukupnog broja, 43 su komada krivotvorenih novčanica američkog dolara (42 komada u apoenu od 100 USD), 20 komada britanske funte (20 komada u apoenu od 20 GBP), dva komada hrvatske kune (1 komad u apoenu od 1000 HRK i 1 komad u apoenu od 200 HRK), te po jedna novčanica švicarskog franka (1 komad u apoenu od 1000 CHF) i njemačke marke (1 komad u apoenu od 500 DEM).

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka