Menu

Novi prostorni plan ZHŽ-a otvara putove prema EU fondovima

Novi prostorni plan ZHŽ-a otvara putove prema EU fondovima

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ZHŽ-a izradilo je nacrt prostornog plana Zapadnohercegovačke županije kojim se definira ukupna strategija korištenja prostora ŽZH, odnosno njegovih općina. U razgovoru s ministrom Ivanom Topićem doznali smo sve detalje prostornog plana koji će biti polazna točka svih razgovora i aplikacija prema EU fondovima, a njime će se privlačiti i investitore koji žele ulagati u županiju i njene općine.

Za početak objasnite što je definirano ovim nacrtom?

Njime se dugoročno definira ukupna strategija korištenja prostora ZHŽ-a, odnosno njegovih općina. Prostorni plan projicira u idućih 20 godina korištenje jedinog neobnovljivog resursa, a to je prostor, te na jednom mjestu uravnotežuje sve zahtjeve ukupnih ljudskih aktivnosti, štiteći prirodne resurse, s ciljem ravnomjernog razvoja svakog dijela županije. Kralješnica razvoja svakog područja, pa tako i ŽZH je izgradnja temeljne infrastrukture, poglavito prometnica visoke kategorije. Prostorni plan sagledava prostor i u širem kontekstu, vodeći računa o uklapanju u strateške odrednice jednog naroda, pa i cijele države. Kako ste već naveli, faza u kojoj se nalazi sadašnja projekcija definiranja prostora jeste nacrt prostornog plana. Ovim dokumentom su postavljeni temelji za izradu završnog dokumenta, odnosno za prostorni plan.

Je li on prava smjernica budućeg djelovanja općina u ZHŽ-u?

Dokument koji na jednom mjestu govori o ukupnim prirodnim i ljudskim resursima, te koji te resurse projicira u idućih dvadeset godina je temeljni dokument kako za županiju, tako i za sve četiri općine. Osim prostornog plana županije, paralelno se rade prostorni planovi općina, koji preciznije definiraju namjene površina, lokacija gospodarskih zona, kapitalnih objekata, zaštićene lokacije itd. Prostorni plan je i polazište svih razgovora i aplikacija prema EU fondovima, a investitorima omogućuje plansko ulaganje u našoj županiji.

Koliko je dugo pripremana odluka o izradi plana?

Odluka o izradi prostornog plana ŽZH donesena je od Skupštine 2005., te izmjene i dopune te odluke 2008. godine. Pripreme na izradi plana po ovim odlukama su započele 2008. i na tome je stalo sve do polovice 2011., odnosno do mog dolaska na čelo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša. Uz svesrdnu pomoć Vijeća prostornog plana, županijskih institucija i općinskih službi, kao i angažman izrađivača prostornog plana, na samom kraju prošle godine završena je izrada i usvajanje nacrta PP. Nadam se da će prostorni plan županije konačno biti završen u prvoj polovici ove godine.

Vidim da se na e-mail Ministarstva mogu slati prijedlozi, mišljenja ili kritike vezano uz nacrt. Je li ih bilo do sada?

Budući da se radi o preopsežnom dokumentu, potrebno je neko vrijeme za samo čitanje i analizu dokumenta koji je pušten na javni uvid. Kako je već navedeno, prostornim planom se definira svaki detalj u prostoru, a njegove izmjene nisu dopuštene u jednom relativno dužem razdoblju, zato očekujem da će na detalje plana imati što za reći mnoge institucije, ustanove, gospodarska društva pa i sami građani. Ovdje bih spomenuo da se na stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com nalazi i GIS (Geospatial information system) koji omogućava usporedno prikazivanje prostornog plana, aerofoto snimka, katastarskih podloga i reljefa, što omogućuje zoran prikaz projekcije prostora ŽZH na jednom mjestu.


Primjenjuju li se već sada neke stavke iz nacrta?

Polazni parametri definiranja prostornog plana su stvarni podaci koji su obrađeni dokumentom koji se naziva ‘Prostorna osnova prostornog plana’. Svakako da se tijekom izrade prostorne osnove vodilo računa o tekućim gospodarskim aktivnostima i započetim infrastrukturnim projektima. Stoga je realno da se pojedine odrednice nacrta prostornog plana već i realiziraju. Ovdje treba istaknuti i činjenicu da prostorni plan predstavlja tekstualni i grafički iskaz realnog života u planskom razdoblju. U suprotnom taj dokument ne bi imao nikakvu vrijednost. Isto tako njegova će se prava vrijednost odražavati kroz pravilnu primjenu od svih korisnika prostora.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka