Menu

Objavljen popis benzinskih s gorivom loše kvalitete

Objavljen popis benzinskih s gorivom loše kvalitete

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je na svojoj službenoj web stranici popis gospodarskih subjekata u Federaciji BiH koji se bave prometovanjem tečnih naftnih derivata, a kod kojih je utvrđeno da naftni derivati kojim prometuju ne zadovoljavaju propisane standarde kvalitete.

Na popisu se nalazi 30 subjekata kod kojih je loša kvaliteta goriva utvrđena prilikom inspekcijskog nadzora Federalne uprave za inspekcije i laboratorijskog ispitivanja akreditiranih laboratorija.

Protiv tih gospodarskih subjekata su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudskom organu.

Kontrola kvalitete naftnih derivata provodi se na osnovu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva prema kojoj Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije propisuju Pravilnik o utvrđivanju kvalitete tečnih naftnih goriva u dvije sezone, ljetnoj i zimskoj.

Pravilnik za ljetnu sezonu propisan je od 1. svibnja do 30. kolovoza, a razdoblje zimskog monitoringa je od 1. rujna do 30. travnja. Za jednu sezonu propisanog Pravilnika uzorkuje se 1900 uzoraka za analizu kvaliteta tečnih naftnih goriva.

Na osnovu izvještaja akreditiranih laboratorija broj uzoraka za razdoblje jedne godine iznosi 2800, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Što se tiče strukture uzoraka prema mjestu uzorkovanja - 30 posto od ukupnog broja uzoraka uzeto je ne mjestu carinjenja, a ostalih 70 posto uzoraka na prodajnim mjestima.

Prema dosadašnjem izvještaju realizacija monitoringa je približna postotku od 98 posto.

Broj benzinskih crpki u FBiH iznosi 695.

Popis spornih crpki:

MUSTAFIĆ FRIGO d.o.o. Mostar
PETROL d.d. Ljubuški
ŠUMA ŠPED d.o.o. Fojnica
DIM TRADE d.o.o. Grude
MARKET TOURS d.o.o Sarajevo
FORCE MMI d.o.o Jajce
GIVA d.o.o Kiseljak
CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. Međugorje
ŠVABO BENZ d.o.o. Grude
CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. Međugorje
PETROL d.d. Ljubuški
FAMI COOP d.o.o. Orašje
ZOVKO d.o.o. Žepče
SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf –Uskoplje
SELEX d.o.o. Sarajevo
IMZIT COMERC d.o.o. Sarajevo
CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. Međugorje
BUBA COMMERCE d.o.o. Vitez
BARBARIĆ BENZ d.o.o Čitluk
TERMOGLAS d.o.o. Velika Kladuša
PRANT d.o.o. Široki Brijeg
EUROAGENT d.o.o. Maglaj
SISKO TRADE d.o.o Gračanica
JERRY TRADE d.o.o. Vitez
MATO-COMMERCE d.o.o. Kreševo
ŠVABO BENZ d.o.o. Grude
LEŠIĆ d.o.o. Odžak
ESKIMO S2 d.o.o. Travnik
DOKSO d.o.o. Visoko
HR COMMERC d.o.o. Sanski Most

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka