Menu

Broj djece je manji, ali žive s roditeljima do 18. godine

Broj djece je manji, ali žive s roditeljima do 18. godine

Nedavno objavljeni rezultati opširnog istraživanja višestrukih pokazatelja u BiH, obuhvatili su i karakteristike kućanstava. Pri tomu, važno je naglasiti da raspodjela anketiranog stanovništva prema dobi i spolu u MICS ne odstupa u velikoj mjeri od procjena statističkih institucija u BiH, i odražava sličnu raspodjelu dobivenu iz drugih istraživanja kućanstava, a riječ je o anketi o potrošnji kućanstava u BiH, ali koja je rađena prije pet godina.

Žene vode kućanstva

Tako je u FBiH anketirano 3618 kućanstava koja broje 13.373 člana. Od tog broja 6737 su bili ženskog, a 6636 muškog spola. Raspodjela anketiranog stanovništva otkriva da je istraživanje obuhvatilo 19 posto djece mlađe od 15 godina, 72 posto osoba u dobi od 15 do 64 godine i devet posto dobi od 65 i više godina. S druge strane, u RS-u je uspješno anketirano 2157 kućanstava koje broje 6524 člana. I u RS-u je anketirana struktura po spolu približno jednaka, a riječ je o 3299 anketiranih žena i 3225 muškaraca. Kada su u pitanju ostale karakteristike kućanstava, svakako je zanimljiva ukupna stopa izdržavanih osoba u BiH. Naime, ukupna stopa izdržavanih osoba, to jest postotni omjer neaktivne populacije i aktivne populacije, od 15 do 64 godine, iznosi 43 posto, što u konačnici znači da na svakih 100 aktivnih stanovnika u BiH dolaze 43 neaktivne osobe. Spolna struktura nositelja kućanstava također ne odstupa od procjena statističkih institucija u BiH. U 19 posto slučajeva u ovom istraživanju nositelji kućanstva su žene. Najveći broj kućanstava živi u seoskim područjima 63 posto i ima nositelje kućanstva sa srednjoškolskom naobrazbom. Najčešća su kućanstva s četiri člana - 28 posto, dok kućanstva s dva do tri člana čine 37 posto ukupne populacije kućanstava. Većina kućanstava ima najmanje jednu ženu i jednog muškarca u dobi od 15 do 49 godina u 66 posto slučajeva, a polovina ih ima dijete mlađe od 18 godina, dok najmanje kućanstava ima dijete mlađe od pet godina, takvih je samo 13 posto. Dvije trećine muškaraca živi u seoskim sredinama i nešto više od polovine, točnije 32 posto, ih je oženjeno ili žive u zajednici, a nešto manje od dvije trećine muškaraca, ili 64 posto, živi u najsiromašnijim područjima. Također dvije trećine djece mlađe od pet godina živi u seoskim područjima.

Obiteljsko okruženje djece

Kada je u pitanju obiteljsko okruženje djece, prema podacima ovog istraživanja, 91 posto djece mlađe od 18 godina u BiH živi s oba roditelja, 91 posto u FBiH i 92 posto u RS-u. Samo s jednim roditeljem živi sedam posto djece, dok bez oba biološka roditelja živi manje od jedan posto djece. Bez jednog ili oba roditelja u BiH je ostalo tri posto djece. Starija djeca su u nešto većem postotku izgubila jednog ili oba roditelja. U odnosu na imovinsko stanje, najmanje djece živi s oba roditelja u najsiromašnijim kućanstvima.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka