Menu

Zoran Tegeltija: Sve je politički blokirano na razini BiH i neće biti moguće bilo što promijeniti do poslije izbora

Zoran Tegeltija: Sve je politički blokirano na razini BiH i neće biti moguće bilo što promijeniti do poslije izbora
Kapitalni projekti, rasterećenje gospodarstva, ukidanje pojedinih nameta... prioritetni su ciljevi Vlade Republike Srpske za iduću godinu. Što je planirano proračunom RS-a, koja su najveća izdvajanja i za što, te što ako se ne usvoji Zakon o trošarinama, u intervjuu govori Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske.
Planirani proračun Republike Srpske od 3,3 milijarde KM mnogi smatraju potrošačkim. Što vi mislite? Kakav je zapravo proračun za iduću godinu? - Priča o razvojnom, potrošačkom ili drugom proračunu više je stvar teorijskih rasprava. Svaki proračun po sebi je, prije svega, potrošački, jer se moraju osigurati sredstva za funkcioniranje institucija. Za to su, prije svega, potrebni materijalni troškovi i plaće za 35.000 zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske, od čega je 8000 policajaca, te 22.000 prosvjetnih djelatnika.
Kada govorite o 3,33 milijarde, trebate znati da trećina našeg proračuna ide za isplatu mirovina. Prema tome, sva sredstva za funkcioniranje institucija su u suštini potrošačka. Ono što je nama važno, što smo postavili kao okvir sebi već treću godinu zaredom, jest da se smanji izdvajanje za materijalne troškove, odnosno za tekuće rashode, a da se što veći iznos osigura za kapitalna ulaganja. To je bio naš fokus i u ovom trenutku, da naša izdvajanja za osobna primanja i materijalne troškove zadržimo na dosadašnjoj razini, da se osigura nesmetano funkcioniranje institucija, a da se što više sredstava izdvoji za kapitalne projekte te da neke od kapitalnih projekata financiramo iz proračuna, a ne da povlačimo međunarodne kredite.
Najveći kapitalni projekt iz proračuna Republike Srpske u 2018. je izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, vrijednosti 50 milijuna KM. To su naša opredjeljenja. Prošle godine smo imali više od 50 milijuna za kapitalna ulaganja, toliko ćemo imati i ove godine na različitim pozicijama. Prema tome, ne postoji mogućnost da dominiraju kapitalna ulaganja u odnosu na tekuću potrošnju, odnosno, većina kapitalnih ulaganja se vrši kroz kreditna zaduženja. Ono što je nama važno jest da se dio proračuna za kapitalna ulaganja svake godine povećava, a da smo uspjeli zadržati tekuće rashode na razini od prethodnih godina...

 

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka