Menu

BiH bez datuma za EU, Mogherini vidi sve zemlje Balkana do 2025. kao članice Unije

BiH bez datuma za EU, Mogherini vidi sve zemlje Balkana do 2025. kao članice Unije
Europska komisija (EK) je na zasjedanju u Strasbourgu donijela Strategiju za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačanu suradnju EU-a sa zapadnim Balkanom, u kojoj su jedino Srbija i Crna Gora dobile pisano ohrabrenje kako bi mogle postati članice do 2025. godine, dok za BiH i četiri preostale zemlje nije preciziran mogući datum pristupanja Uniji, piše Večernji list BiH.
Tri skupine zemalja No, visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku malo je korigirala sam dokument kazavši kako i druge zemlje mogu do toga datuma postići ovaj cilj, zbog čega je sve zemlje Balkana okružene s EU pozvala da sljedećih godina ubrzaju reforme i ispunjavaju postavljene uvjete. Uz opći dokument, koji je podijeljen na šest dijelova, koji pokriva jačanje vladavine zakona, sigurnosti i migracija, potporu socio-ekonomskom razvoju, snažnije povezivanje, digitalnu agendu i potporu pomirenju, navodi se 57 konkretnih točaka čiji je rok provedbe do 2020. godine.
Iako su izbačeni datumi potencijalnoga ulaska drugih zemalja u EU, u dokumentu se jasno može iščitati postojanje zapravo triju skupina zemalja, Srbije i Crne Gore koje su otvorile pregovore po poglavljima, zatim Makedonije i Albanije koje na to čekaju, dok BiH još uvijek nema status kandidata, a Kosovo još nije priznalo ni šest zemalja EU-a. 
- Komisija će početi pripremati mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo nakon primitka sveobuhvatnih i potpunih odgovora na njezin upitnik.
Uz stalna nastojanja i angažman, Bosna i Hercegovina mogla bi postati kandidat za pristupanje - navodi se u dokumentu. 
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je pri tome kako je ulaganje u stabilnost i napredak zapadnog Balkana ulaganje u sigurnost i budućnost Unije. Milijarda pomoći - Iako za vrijeme ovog mandata neće biti novog proširenja, Europska komisija ucrtava europski put za zapadni Balkan. Uz snažnu političku volju, konkretne i održive reforme te konačno rješenje sporova sa susjedima, zemlje zapadnog Balkana mogu napredovati na svojem europskom putu - rekao je predsjednik EK. U sveobuhvatnom dokumentu posebno se inzistira na uspostavi posebnih aranžmana kako bi se osiguralo da buduće države članice ne mogu blokirati pristupanje drugih zemalja kandidatkinja sa zapadnog Balkana. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko izrazila je zadovoljstvo zbog obnovljenoga zanimanja EU za zapadni Balkan ističući posebnu važnost BiH te rješavanja njezinih unutarnjih pitanja, među kojima je sada prioritet izmjena Izbornog zakona. 

Europska unija je najavila kako će financijski dodatno ohrabriti šest zemalja zapadnog Balkana da ubrzaju put prema članstvu. Europska komisija je zbog toga predložila postupno povećanje financiranja u okviru IPA do 2020. ako je unutar postojećeg proračuna moguće preraspodijeliti sredstva. Samo u 2018. predviđeno je 1,07 milijardi eura pretpristupne pomoći za zapadni Balkan, uz gotovo devet milijardi eura u razdoblju od 2007. do 2017. godine. •

 

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka