Menu

Izvještaj BiH Skupini zemalja za borbu protiv korupcije: Lijanovići prijavljeni i GRECO-u

Izvještaj BiH Skupini zemalja za borbu protiv korupcije: Lijanovići prijavljeni i GRECO-u

U materijalu koji se odnosi na implementaciju preporuka vezanih za političke stranke u BiH navedeno je da je Narodna stranka Radom za boljitak vršila sumnjive pozajmice 1.382.961,28 KM od Stjepana Ivankovića – Lijanovića i 400.000 od firme Lijanovići d.o.o., te kupovinu glasova na općim izborima 2006. i 2010. godine dajući naknadu fizičkim licima od 30 do 100 KM u zavisnosti od definicije "ugovora o ostvarenju mjerljivih ciljeva"

Centralna izborna komisija BiH je nakon utvrđenih indicija da je Narodna stranka Radom za boljitak pored odredbi Zakona o financiranju političkih stranaka BiH prekršila i porezne zakone koji važe u Federaciji BiH o tome obavijestila Poreznu upravu FBiH (predmet broj: 03-07-6-1458/09 od 23. Ožujka 2009.)

Naime, tokom obavljanja revizije financijskih izvještaja Narodne stranke Radom za boljitak za 2006. i 2007. godinu u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka BiH, utvrđeno je da je stranka u svrhu financiranja svojih aktivnosti u 2006. godini primila dvije pozajmice: jednu od pravnog lica "Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg, predsjednika stranke u iznosu od 400.000 KM. Drugu pozajmicu stranka je primila od fizičke osobe Stjepana Ivankovića - Lijanovića u iznosu od 1.382.961,28 KM, iako je u ugovoru o zajmu naveden iznos od 1,5 milijuna KM.

"Ugovore o ostvarenju mjerljivih ciljeva" sa Narodnom strankom Radom za boljitak su u 2006. godini potpisala fizička lica, čime su se obavezala da će zaključiti ugovore sa određenim brojem biračkih mjesta, te u njima ugovoriti određen broj glasova.

- Uvidom u navedene ugovore utvrđeno je da nije jasno utvrđen datum vraćanja zajma, već je navedeno da je zajmoprimatelj zajam obavezan vratiti u roku od 30 dana po pozivu zajmodavatelja. Također, je utvrđeno da je fizička osoba (Stjepan Ivanković – Lijanović) ukupan iznos zajma od 1.382.961,28 KM stranci uplatio gotovinski na blagajni i to putem 23 transakcije: prema podacima sa priznanica u iznosima od 9.900 do 115.000 KM i iznosima od 19.000 do 50.000 eura.

Porezna uprava Federacije BiH je odredbom broj 10/05-2-2-16-10/09 od 9. prosinca 2009. obavijestila Centralnu izbornu komisiju BiH da je u okviru svojih nadležnosti provela inspekcijski nadzor kod zajmodavca, pravnog lica "Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg i poreznog obveznika Stipe Ivankovića "proizvođača vina i rakije" Široki Brijeg, i tom prilikom je utvrdila porezne obaveze kod oba spomenuta lica. Porezna uprava Federacije BiH je informaciju vezano za predmetnu pozajmicu Narodnoj stranci Radom za boljitak proslijedila Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), koja je nadležna za primjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH broj 53/09), stoji, između ostalog, u izvještaju o provedbi GRECO preporuka iz III kruga evaluacije za Bosnu i Hercegovinu kojeg je Vijeće ministara BiH usvojilo na sjednici 24. travnja 2013. godine, a koji je u posjedu magazina BUKA.

U Izvještaju koji će posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH biti dostavljen Tajništvu Skupine zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Vijeća Evrope, u temi II – financiranje političkih stranaka navedene su i druge malverzacije Narodne stranke Radom za boljitak, prvenstveno one koja se odnosi na kupovinu glasova na izborima.

Tako je Centralna izborna komisija BiH prema Tužilaštvu BiH, Tužilaštvu Federacije BiH, Javnom tužilaštvu Republike Srpske i Tužilaštvu Unsko-sanske žpanije dostavila predmet sa cjelokupnom dokumentacijom iz kojeg se, kako se navodi, "može zaključiti, odnosno iz koje postoje indicije da je politički subjekt Narodna stranka Radom za boljitak – pojedinci koji djeluju u njeno ime na općim izborima 2006. i 2010. izvršila povredu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i entitetskih krivičnih zakona" (predmeti broj 05-1-07-5-6123/10 od 28. listopada 2010. godine, 05-1-07-5-6123/10 od 20. siječnja 2011. godine, 05-1-07-6123/10 od 1. veljače 2011. godine, 05-1-07-6123/10 od 15. travnja 2011. godine).

Prema navedenim ugovorima, "mjerljivi ciljevi predstavljaju broj ugovorenih glasova i mandata za stranku na općim izborima 2006. godine, s tim da će se po svakom glasu isplatiti vrijednost od 30,00 KM za isplatu troškova za rad na području konkretnog biračkog mjesta".

Naglašava se kako je revizijom financijskog izvještaja Narodne stranke Radom za boljitak utvrđeno da je stranka 2006. godine izvršila isplate sredstava fizičkim osobama u iznosu od 732.067 KM na osnovu "ugovora o ostvarenju mjerljivih ciljeva".

- "Ugovore o ostvarenju mjerljivih ciljeva" sa Narodnom strankom Radom za boljitak su u 2006. godini potpisala fizička lica, čime su se obavezala da će zaključiti ugovore sa određenim brojem biračkih mjesta, te u njima ugovoriti određen broj glasova. Navedenim ugovorom Narodna stranka Radom za boljitak se obavezala da će svakom povjereniku, potpisniku ugovora isplatiti ugovorena sredstva za rad u roku od 30 dana od dana objavljivanja službenih rezultata izbora, ukoliko ostvari ugovorom utvrđene rezultate. Ukoliko pak, ne ostvari ugovorom predviđen broj glasova, povjerenik nema pravo na naknadu troškova, stoji u izvještaju.

Naglašava se da je drugu vrstu ugovora Narodna stranka Radom za boljitak potpisala sa fizičkim osobama u svrhu "ostvarivanja mjerljivih ciljeva iskazanih kroz izborni rezultat koji je trebao biti ostvaren na općim izborima 2006. godine. Prema navedenim ugovorima, "mjerljivi ciljevi predstavljaju broj ugovorenih glasova i mandata za stranku na općim izborima 2006. godine, s tim da će se po svakom glasu isplatiti vrijednost od 30,00 KM za isplatu troškova za rad na području konkretnog biračkog mjesta".

- Centralnoj izbornoj komisiji BiH su upućene prijave od grupe građana, odnosno birača Općine Cazin i Općine Novi Grad Sarajevo, na općim izborima 2010. godine, u kojim se navodi da je Narodna stranka Radom za boljitak obećala isplatu od 100 KM svakom biraču koji bude dao glas ovoj stranci, kao i naknade posrednicima koji budu osigurali određeni broj birača, zaključeno je u izvještaju.

Svi navodi koji se odnose na Narodnu stranku Radom za boljitak sastavni su dio izvještaja posvećenog provedbi preporuke VIII (i) i (ii) Skupine zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Vijeća Evrope, a vezano za temu financiranje političkih stranaka.

Preporukom GRECO-a se naime, propisuje uvođenje zahtjeva za Centralnu izbornu komisiju BiH da izvijesti o sumnjama o krivičnim prekršajima upravama provođenja sistema, odnosno ojačavanje suradnje i koordinacije napora na operativnom i izvršnom nivou između Centralne izborne komisije BiH i poreskih vlasti i uprave za provođenje zakona.

Naglašava se da Centralna izborna komisija BiH u skladu sa odredbama krivičnog zakonodavstva i Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma ima obavezu da surađuje sa nadležnim institucijama, pravosudnim organima i poreznim upravama.

Upravo s ciljem sprečavanja manipulacija unutar političkih stranaka u BiH odnosno efikasnije kontrole njihovog poslovanja preporuka II GRECO-a se i odnosi na "promoviranje korištenja bankovnog sistema za prijem donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje troškova, od političkih stranaka i izabranih kandidata, kako bi se napravili takvim da se mogu pratiti, odnosno uvođenje jedinstvenog računa za financiranje izbornih kampanja.

U izvještaju GRECO-u naglašava se da članak 5. novog Zakona o financiranju političkih stranaka (članarina i dobrovoljni prilozi), usvojenog na 32. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 19.srpnja 2012. i na 22. sjednici Doma naroda PS BiH 16. listopada 2012. godine, u stavku 4. propisuje "Političke stranke dužne su voditi evidenciju o primitku članarina i dobrovoljnih priloga, te izdavati potvrde o njihovom primitku. Ovlaštena osoba u političkoj stranci uplaćuje članarinu i dobrovoljne priloge neposredno na transakcijski račun političkog subjekta najkasnije u roku od 10 dana od dana primitka uplate".

Navedeno je da se ovom odredbom postiže određeni napredak u praćenju financijskih tokova političkih stranaka u BiH.

- Prije donošenja novog Zakona o financiranju političkih stranaka BiH (Službeni glasnik BiH 95/12) nije bila propisana obaveza vođenja evidencije o članarinama, već samo o evidencija o prilozima, nisu bila propisana ovlaštenja osobama u političkoj stranci koje prikupljaju sredstva i političke stranke nisu imale obavezu da prikupljena sredstva uplaćuju na transakcijski račun, zaključuje se u izvještaju.

Ocijenjeno je da je gotovinsko prikupljanje sredstava od članarina i dobrovoljnih priloga, bez obaveze da političke stranke uplaćuju iste na transakcijske račune kod poslovnih banaka, značajno smanjivalo transparentnost kako prikupljanja tako i trošenja sredstava, ali da je i kontrola ovog izvora financiranja bila otežana, a u iznimnim slučajevima i onemogućena.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka