Menu

MILIĆEVIĆ: Proračun FBiH za 2020. godinu dvostruko veći od ovogodišnjeg

MILIĆEVIĆ: Proračun FBiH za 2020. godinu dvostruko veći od ovogodišnjeg

Dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Milićević potvrdila je danas da proračun Federacije BiH za iduću godinu iznosi 4.954.392.401 KM i veći je za 2.252,5 KM (83 posto) u odnosu na ovogodišnji.

Razlog dvostrukog povećanja je u tome što je novi proračunski korisnik postao Federalni zavod za mirovinsko- invalidsko osiguranje.

– Novina u proračunu vezana je za Zakon o razvojačene branitelje i članovima njihovih obitelji, za čiju je provedbu odnosno novčane egzistencijalne naknade planirano 50 milijuna KM – kazala je Milićević.

Vlada je planirala 20 milijuna KM za provedbu zakona o zaštiti obitelji s djecom, koji se trenutno nalazi u formi nacrta, a njegovo donošenje i stupanje na snagu očekuje se 2020. godine.

Za nastavak sufinanciranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mladih ponovo je planirano da se osigura 15 milijuna KM.

– Ta sredstva će se udružiti sa sredstvima Union banke što znači da se s ovom kreditnom linijom doprinijelo ukupnom sniženju kamatnih stopa na prostoru Federacije – tvrdi Milićević.

Poticaj za poljoprivrednike povećan je za 18,3 milijuna KM te iznosi 87 milijuna KM.

– Opredjeljenje Vlade je da se konačno nakon toliko godina od završetka rata intenziviraju aktivnosti na implementaciji Aneksa 7. Daytonskog mirovnog sporazuma. U tu svrhu su, dodaje, povećana izdvajanja za sedam milijuna KM za raseljene kategorije i izbjeglice – kazala je Milićević.

Za razliku od ove godine kada je bilo osigurano šest milijuna KM za sanaciju zdravstvenih ustanova, u 2020. godini predviđeno je 30 milijuna KM.

– Ovo je na tragu opredjeljenja da se kroz zajedničke socioekonomske reforme za razdoblje 2019.-2022.godine planira ozbiljnija aktivnost s međunarodnim financijskim konzultantima u vezi reforme zdravstvenog sistema – pojasnila je Milićević.

Transfer nižim razinama vlasti u ovoj godini je iznosio 18 milijuna KM, a iduće godine predviđeno je da iznosi 21 milijun KM. Razlog za to je jer su, kako kaže, iduće godine lokalni izbori, te je želja Vlade da se sredstva za niže razine vlasti prepoznaju u smjeru poticanja.

Također, planirano je pet milijuna KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture.

Sredstva od 115 milijuna KM predviđena su za nastavak izgradnje putne infrastrukture.

Petnaest milijuna KM trebalo bi biti osigurano za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

Navedeni Prijedlog proračuna za iduću godinu da bi stupio na snagu potrebno je da usvoje oba doma Parlamenta Federacije, te je Vlada FBiH po hitnom postupku uputila ovaj akt u parlamentarnu proceduru.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka