Menu

Evo što predviđa Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih korona virusom u FBiH

Evo što predviđa Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih korona virusom u FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, predložila da Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, uzrokovanih pandemijom korona virusa, bude donesen u Parlamentu FBiH po hitnom postupku, u skladu s članom 191. Poslovnika Zastupničkog i članom 186. Poslovnika o radu Doma naroda, koji predviđaju da zakon može biti donesen i po hitnom postupku samo ako uređuje odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi njegovo donošenje u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju FBiH, navodi se u priopćenju Federalne vlade koje prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Ovaj zakon je, stoji u priopćenju, predložen s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po gospodarstvo Federacije BiH, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom razdoblju nastati kao posljedica stanja nesreće, s obzirom da je veliki broj gospodarskih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.

Zakon propisuje subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, obustavljaje svih upravnih, parničnih, izvanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, obustavljanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, obustavljanje prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa, te uspostava Garancijskog fonda.

Odredbe ovog zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom. Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivati će se ovaj zakon.

Federalna vlada danas je Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dala na korištenje objekat bivšeg Armijsko medicinskog centra u krugu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, površine 1.560 m2.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sačini ugovor kojim će biti uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina).

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka