Menu

Kako izbjeći greške u zalamanju vinove loze?

Nepravovremeno obavljena zelena rezidba vinove loze ima niz negativnih učinaka u suvremenoj vinogradarskoj proizvodnji. Suviše ostavljena zelena masa na trsu ne samo da umanjuje rodnost, trošeći hranu i vodu na račun grozdova, nego uveliko doprinosi i pojavi sive truleži i ostalih bolesti vinove loze.
Više...