Menu

Ljubuški: Donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj ženskog poduzetništva

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
G R A D   L J U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-1031+1 /2019
Ljubuški, 5. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 24. Privremene statutarne odluke Grada Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuški“ broj: 4/19) i članka 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i radu Povjerenstva u svrhu provedbe projekta „Razvoj ženskog poduzetništva u Općini Ljubuški„ u 2019. godini („Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 3/19) po okončanom Javnom pozivu za odabir korisnica sredstava za projekt „Razvoj ženskog poduzetništva u Općini Ljubuški za 2019. godinu“ broj 02-05-1031/2019 objavljenog 23. 4. 2019. godine, na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Ljubuški d o n o s i

O D L U K U 
o dodjeli bespovratnih sredstava

Više...