Menu

Veličina Hrvatske majke

Veličina Hrvatske majke

Samo ondje gdje se cijene prave vrjednote,mogu se one dotično razviti i napredovati.

   U najuzvišenijim vrjednotama, u ocjenjivanju najvećih ljudskih svetinja prva je, tako reći nad sve ostalo, koju jednako poštuje i ljubi svaki odgojen pojedinac, kao i cijelo društvo, narodi i država, ona, u kojoj nastaje i iz koje se rađa na svijet nejak čovjek, roditeljica njegova, majka. Stoga se u hrvatskom narodu slavi godinama dan hrvatske majke i djeteta.

   Slavi se majka s djetetom, jer je jedno uvjetovano drugim, jer nema ljepote materinstva bez njene žrtve, a to je izdanak materina života i fizičkog i duševnog, obnovljenje njezino i produženje njena bića i njena od sada bez prekidna briga, ali i veselje-dijete.

Fotografija Ljubuški portal.

   Do punine svoje vrijednosti, do jedino pravog položaja i čašćenja dolazi žena kao majka-samo u obitelji i po obitelji. Upravo zbog toga što joj j dana ta nadasve izvanredna zadaća donositeljice i odgajateljice najsavršenijeg stvora; umnoga bića-čovjeka- mora ona biti i naročito ne samo spremna, nego uvijek i zaštićena, branjena i podupirana, a ta joj je prva zaštita i obrana- njena zakonita obitelj. Ako je dolična poredba  majke s bilo kakvom skupocjenošću, onda znamo da tu stvar, što j vrjednija; brižnije čuvamo, krijemo i zaklanjamo od dodira, pa i od zahvata mnogih ruku, a da ne govorimo, koliko dršćemo da ne bi postala trajnom svojinom koga drugoga.

Fotografija Ljubuški portal.

 

   Za majku, kao takovu i neizrecivu i neusporedivu dragocjenost, njezin j dom zaštitna škrinja, nerazoriva obrambena stijena. U njemu se tek može razviti do vrhunca svoga poziva, a da pri tome ipak ne postane zatvorena biljka udaljena od svijeta i društva. Uz pomoć svoga muža žena će kao majka odgovoriti potpuno svom zadatku. Podavanjem života; prema tome nastavljanjem i umnožavanjem naroda i čovječanstva majka j prva i narodna dobročiniteljica i suradnica. Uz to ona vrši i drugi dio svoj zadaće, a taj je, da narodne mladice, tu svoju djecu odgoji do ćudorednih i poštenih ljudi, će svjesni svoje životne uloge služiti dobrobiti države i svakog pojedinca. U redovitim prilikama, u najviše redovitih slučajeva; izuzeci potvrđuju pravila, iz dobrih se i čestitih obitelji razvila dobra i čestita pokoljenja. Obitelj je postala mjerilom, kojim se procjenjuje pojedinac, nu ne obitelj prema imućstvenom položaju, nego prema svojoj vrijednosti, koju nosi kao osnovica ljudskoga društva.

 

Fotografija Ljubuški portal.

   Po plemenitoj i velikoj, požrtvovnom i svjesnoj hrvatskoj majci bila su i jesu hrvatska obiteljska ognjišta vjerni njezin odraz-Kako bi se drugačije i moglo zamisliti, što je vjekovima sačuvala domovinsku ljubav, žar i svijest, narodni jezik, običaj i svetinje, hrvatsku narodnu bit i oznake ako ne majka, i samo majka.

   Ona j svojim mlijekom, svojom krvlju, riječju, odgojem ucjepljivala naraštajima,u njima gajila, čuvala i krila sve veće narodne odlike i blago. To nije mogla nikakva neprijateljska sila uništiti, osvojiti, zaplašiti.

   Predajom hrvatskih majki sačuvala se do danas nepokvarena jezgra narodnog bića. Tako je razumljivo, da se uza sve vjekovne poteškoće, protivnosti i negativnosti mogla kao šenič-ptica poroditi u najsudbonosnijim vremenima Europe i svijeta uopće-naša malena, ali jednako tako sveta i draga domovina i Država Republika Hrvatska i BiH. Nju će preporoditi, sačuvati budućnost i ovjekovječiti i opet-hrvatska majka. Znajući to, hrvatski narod, a u prvom redu počelo se provoditi poslije prvog svjetskog rata. Onda, kada je čovjek spoznao, poslije mnogih patnji i žrtava, velike neprolazne vrijednosti, što izviru iz doma, iz sigurnosti i ljubavi, koju najprije, najpodpunije nalazi kod majke, podaje po Tjednu majke i djeteta majci svu njenu čast, dostojanstvo kao i odgovornost, koju ona mora i može kao majka održati i ispuniti.

Fotografija Ljubuški portal.

   Prošlij tjedan, u kojem se na ovako poseban način odaje čast veličini majčinstva i ističe velika važnost budućih pokoljenja, dokazano je da naša država BiH i Domovina RH i sama osjeća svoj, da tako kažemo, materinski poziv, ali ne samo prema djeci nego i prema njihovim majkama, država je majka sviju svojih članova i zato najjače osjeća potrebu pomaganja majke i podržavanja materinskog poziva, kao i veliku opasnost kojoj su izložena djeca. Stoga se kako je do sada vladao običaj, da je velika narodna briga prepuštena možebitnom, ali n uvijek sigurnom milosrđu, nego sada s država, prva i najjača organizacija brine,da niti jedna majka, niti ijedno dijete ne osjeti osamljenost ili zapuštenost u životu. Time država, ostavljajući milosrđu da i nadalje izvršava svoju društvenu zadaću, pruža mogućnost svim članovima naroda da sudjeluju u velikom djelu oko brige za majku i dijete i na najbolji način odužuje se samoj majci za njezine velike usluge oko rađanja i odgajanja budućih pokoljenja.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka