Menu

Osma sjednica OV Ljubuški

Osma sjednica OV Ljubuški

Osma sjednica OV Ljubuški održat će se u Gradskoj vijećnici, 26. travnja s početkom u 11:00 sati.

Predviđen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa VI. i VII. sjednice OV,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Informacije o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
4. Informacije o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu Gimnazije Ljubuški,
5. Informacije o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški,
6. Informacije o privatizaciji poduzeća na području općine Ljubuški, podnijet će se u usmenom obliku,
7. Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški,
8. Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
9. Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
10. Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu OŠ I.B. Mažuranić Humac,
11. Izvješće o radu za 2012. godinu i Program za 2013. godinu Osnovne glazbene škole Ljubuški,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Ljubuški,
13. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nekretnine u općoj uporabi,
14. Prijedlog:
a) rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,
b) dopunsko rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,
15. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Ljubuški,
b) konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Veterinarska stanica Ljubuški d.o.o,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća:
a) Dječjeg vrtića Ljubuški
b) Hrvatske knjižnice Ljubuški
c) Ljubuški športski centar
17. Prijedlog dopunskog rješenja o imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,
18. Prijedlog Zaključka o ispravljanju greške u Rješenju Općinskog vijeća Ljubuški broj: 01-02-1578/11 od 28. 10. 2011. godine,
19. Prijedlog Rješenja o poništavanju Zaključka Povjerenstva za provedbi natječaja za dodjelu na korištenje neizgrađenog zemljišta broj: 02-31-46/12+7 od 14.02.2012. godine,
20. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje v.d. direktora JKP Ljubuški d.o.o.,

21. Prijedlog rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta:
a) JP Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar, PD Jug, Poslovnici Elektro-Ljubuški,
b) Mjesnoj zajednici Mostarska Vrata, općina Ljubuški,
22. Prijedlog Rješenja o utvrđivanje prava vlasništa u korist:
a) Stojana Nuića Perina s Mostarskih Vrata, općina Ljubuški,
b) Zvonke Jelinića Stjepanova s Hardomilja, općina Ljubuški.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka