Menu

Poziv na javnu prezentaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta

Poziv na javnu prezentaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta

Tvrtka Alba BH doo Mostar poziva na javnu prezentaciju projekta  „Izgradnja reciklažnog dvorišta Općina Ljubuški, katastarska općina Cerno, broj katastarske parcele 1524/19 Površina 5428 m2“.

Prezentacija će se održati u srijedu 7. studenoga 2018. godine u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom.

Prezentaciju pod nazivom  „Reciklažna dvorišta na primjeru Hrvatske – EU legislativa“ održati će gosp. Zdenko Mandić, dipl. ing. kem. teh., pomoćnik ministra za zaštitu okoliša ŽZH.

Jedinica lokalne samouprave koja ima do 25.000 stanovnika po EU legislativi dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svojem području.

U Hrvatskoj se trenutno gradi čak 97 reciklažnih dvorišta. EU financira u pravilu preko 85 posto potrebnih troškova.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada a to su otpadne gume, papir, metal, staklo, plastika i tekstil te krupnog (kabastog)  otpada, do konačnog zbrinjavanja.

 

 

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka