Menu

Najava: 27. sjednica Općinskoga vijeća Ljubuški

Najava: 27. sjednica Općinskoga vijeća Ljubuški

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-3/19
Ljubuški, 12.04.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXVII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 18.04.2019. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:

D n e v n i red:

1. Usvajanje zapisnika sa XXVI. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2018. godinu ALBA BH P.J. Ljubuški,
3. Izvješće o radu za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški,
6. Izvješće o radu za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu Glazbene škole Ljubuški (materijali dostavljeni za XXVI. sjednicu),
7. Izvješće o radu za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški,
8. Izvješće o radu za 2018. godinu i Plan poslovanja za 2019. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o. Ljubuški,
9. Izvješće Povjerenstva za praćenje radova na koncesijama,
10.Aktualni sat, (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
11.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu,
12.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne škole Marka Marulića u Ljubuškom,
13.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne škole Tina Ujevića u Vitini,
14.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić na Humcu,
15.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gimnazije Ljubuški,
16. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP i Upravnog vijeća JU,
17.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
18. Prijedlog Rješenja o:
a)Razrješenju članova Stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,
b)Imenovanju članova Stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,
19.Prijedlog Rješenja o:
a)Razrješenju članova Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški,
b)Imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški,
20. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Ljubuški i Županije Zapadnohercegovačke,
21.Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 1174/1 u K.O. Ljubuški,
Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka