Menu

Predstavljanje projekta "FORT-NET" u Ljubuškom

Predstavljanje projekta "FORT-NET" u Ljubuškom

Projekt „FORT-NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”  provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, koji financira Europska unija.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je službeno započeo 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 24 mjeseca.                   

Europska unija financira ovaj projekt u vrijednosti od 400.000,00 eura s ciljem poboljšanja kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000,00 eura.  

Izjave za medije su planirane u 13:00 sati, a obratit  će se:

      Nevenko Barbarić, Grad Ljubuški

      Radoslav Luburić, JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG

Partneri na projektu su Grad Ljubuški kao nositelj projekta, Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka