Menu

Povećan tekući transfer udrugama građana, više novca i privatnim poduzetnicima malog i srednjeg poduzetništva

Stanje prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom, na području Federacije BiH, kao i u cijelom svijetu, donijelo je sa sobom recesiju i pad prihoda. Kako bi ublažio posljedice pandemije, Grad Ljubuški je među prvima donio odluku o mjerama pomoći gospodarstvu, što je uvjetovalo potrebu ponovnog donošenja odluke o izmjeni i dopuni rebalansa proračuna za 2020. godinu.

Više...