Menu

Javni natječaj za imenovanje Gradskog pravobranitelja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D    L J U B U Š KI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-362/20
Ljubuški, 4. veljače 2020. godine

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19) i članka 16. Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 1/20) Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

Više...