Menu

Obavijest o pojavi mutnoće

Zbog obilnih  kiša koje su padale posljednjih dana  došlo je do pojave mutnoće na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu Pravilnikom, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene za vodu za piće.

Više...

U Ljubuškom raste broj intervencija socijalne zaštite

U Ljubuškom djeluje jedan dom zdravlja te dvije područne ambulante, jedna javna ljekarna te četiri privatne, stoji, između ostaloga, u integriranoj strategiji razvoja općine Ljubuški od 2014. do 2024.piše Večernji list BiH. Ističe se i kako Dom zdravlja pruža usluge iz domene primarne zdravstvene zaštite, opće medicine, medicine rada, pedijatrije, a navedeno je kako se radi o podacima iz 2011. godine. 

Više...

Dubravka Mijatović: Kako zavoljeti sebe

"Krenuti na psihoterapiju nije bila nimalo laka odluka, barem za mene. Mislila sam da je to za ljude sa “velikim” problemima i da sam ja dobro. Međutim, unutar mene su se odvijale prave borbe. Za moj um i moje tijelo, ja sam bila u velikim problemima. Sad to tek mogu priznati. Krenut ću samo od nekih osjećaja, za koje sam mislila da je normalno nositi ih i nekako se uvjeravati u suprotno.
Više...

Ljubuška poljoprivreda: Potrebno više raditi na brendiranju proizvoda

U općini Ljubuški postoji 2480 stabala vinove loze, 50.000 stabala masline i smokve 15.000, kao tipične kulture za prostor općine, stoji, između ostaloga, u integriranoj strategiji razvoja općine Ljubuški 2014. - 2024. pripremljenoj u sklopu projekta integriranog lokalnog razvoja u BiH koji predstavlja zajedničku inicijativu Razvojnog programa UNDP-a u BiH i Švicarske agencija za razvoj i suradnju (SDC), piše Večernji list BiH.

Više...