Menu

Dostavljene oglasne ploče mjesnim zajednicama

Centar za građansku suradnju Livno, implementator projekta „Unapređenje komunikacije mjesnih zajednica“, 05. i 06.03.2013. godine, dostavio je oglasne ploče mjesnim zajednicama. Uvjeti za dodjelu oglasnih ploča mjesnim zajednicama su bili da je mjesna zajednica registrirana i aktivna tj. da imaju akcijski plan za 2013. godinu te potvrdu da će mjesna zajednica uz potporu općinske uprave postaviti oglasne ploče.

Više...

Štorija o magarcu iliti kenjcu

Rijetko je koja životinja tako obilježila hercegovačku život u prošlosti, a da se o njoj vrlo malo zna, kao što je magarac. Pomagao je gazdi vukući svakojake tovare na jednoj i drugoj strani samara, sprijeda i straga – žito, brašno, travu, drva, krumpire i slamu, jahali su na njemu isposnici, težaci, barabe i revolucionari. Gospodo iz atomskoga i digitalnoga doba, vaši preci rasli su uz blejanje, mukanje, kokodakanje, a posebice uz magareće njakanje! Danas se nestanak nadvio nad magarcima. Izumiranje vrste?

Više...

Završni radovi na novoj župnoj kući u Šipovači

Radovi na novoj župnoj kući, koji su otpočeli u svibnju 2012., polako se privode kraju. Glavnina građevinskih radova i uređenja kuće je završena. Kuća je iznutra izrađena, instalacije su postavljene, struja je priključena, prozori i vrata ugrađeni.U tijeku je izrada vanjske fasade i namještanja kuće s potrebitim inventarom.

Više...

POZIV: organizacijama civilnog društva općine Ljubuški

Odjel za branitelje Domovinskog rata, opću upravu i društvene djelatnosti organizira sastanak s organizacijama civilnog društva općine Ljubuški. Sastanak će se održati dana 7. ožujka 2013. godine (četvrtak), u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom, s početkom u 10:00 sati. Tema sastanka je upoznavanje s projektnim pristupom raspodjele sredstava organizacijama civilnog društva - LOD metodologijom. Na sastanku će biti odabran i predstavnik organizacija civilnog društva, koji će biti član Povjerenstva za ocjenu projekata.

Više...