Menu

Napokon se otvara hospicij u Ljubuškom

Nakon tri-četiri odlaganja hospicij u Ljubuškom bi se napokon trebao otvoriti i početi s radom. Tu iznimno važnu, vrijednu i humanu zdravstvenu ustanovu koja će prihvatiti, zbrinjavati i brinuti se о bolesnicima za čiju bolest nema lijеkа i koje čeka sigurna smrt, izgradila je humanitarna udruga “Sv. Josip Radnik” iz New Yorka sa sjedištem u Međugorju pod vodstvom dviju humanitarki, časne sestre Muriel Geisler i gospođe Mary Wals.

Više...