Menu

6. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

6. sjednice Općinskog vijeća Ljubuški

U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom u ponedjeljak 13.ožujka održana je VI.sjednica Općinskog vijeća Ljubuški sa opsežnim dnevnim redom od 20 točaka.

Sama sjednica trajala je nešto više od tri sata, nakon usvojenih informacija i izvješća o radu za 2016.-tu i programima rada za tekuću godinu Crvenog križa, srednjih i osnovnih škola na području općine Ljubuški, te Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški uslijedio je Aktualni sat u trajanju od 70 minuta.

Od usvojenih točaka izdvajamo jednoglasno izglasanu odluku o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški čiji je osnivač Općina Ljubuški-Općinsko vijeće, a čija je djelatnost od posebnog interesa za općinu Ljubuški.

Prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna općine Ljubuški za 2016. godinu na sjednici je detaljno predstavio Stipe Bubalo, šef Odjela financija pri Službi gospodarstva općine Ljubuški.

Najžučnija rasprava vodila se, osim aktualnog sata, prilikom posljednje točke dnevnog reda -Prijedloga Odluke o usvajanju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški, 2017.-2021.godine- koji je na kraju usvojen.


Dnevni red VI. sjednice OV Ljubuški:


1. Usvajanje zapisnika s IV. sjednice Općinskog vijeća,


2. Informacija o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu Crvenog križa Ljubuški,


3. Informacija o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu Gimnazije Ljubuški,


4. Informacija o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu SSŠ Ruđera Boškovića - Ljubuški,


5. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,


6. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,


7. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu OŠ I B Mažuranić Humac,


8. Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški,


9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),


10. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,


11. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju općine Ljubuški,


12. Prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna općine Ljubuški za 2016. godinu,


13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu općine Ljubuški,


14. Prijedlog rješenja o:

a) razrješenju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2015. godinu,

b) imenovanju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2016. godinu,


15. Prijedlog rješenja o:

a) razrješenju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,

b) imenovanju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,


16. Prijedlog rješenja o razrješenju Općinskog pravobranitelja Ljubuški,


17. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,


18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za:

a. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2382/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić

b. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2421/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić

c. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2422/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić

d. prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-2425/15 na gospodarsko društvo V.D.M. PROMET d.o.o. Ljubuški, direktor Marijana Ilić


19. Prijedlog rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a) Andreju (Mladen) Lučiću s Mostarskih Vrata,k.č. broj 976/4 K.O. M. Vrata-Gradska

b) Smailu (Hasan) Špagi iz Sarajeva, k.č. broj 941/2 K.O. M. Vrata – Gradska,

c) Smailu (Hasan) Špagi iz Sarajeva, k.č. broj 745/4 K.O. M. Vrata – Gradska,


20. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški, 2017.-2021.godine

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka