Menu

Valentina Rupčić izabrana za predsjednicu Društva hrvatskih novinara u BiH

Valentina Rupčić izabrana za predsjednicu Društva hrvatskih novinara u BiH

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je osnivačka, a ujedno obnoviteljska skupština Društva hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini. Društvo baštini vrijednosti i načela Udruge hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini koja je osnovana 1999. godine i nastavlja s djelatnostima koje je Udruga obavljala tijekom svog djelovanja.

U ime Inicijativnog odbora Skupštinu je otvorio prof. dr. Zoran Tomić koji je kazao kako je prema Statutu pravni sljedbenik Udruge hrvatskih novinara u BiH Centar za studije novinarstva, odnosno danas Studij novinarstva Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru te je upravo iz tih razloga inicijativa došla s fakulteta. „Jedna od misija Sveučilišta je promicanje hrvatske kulture, hrvatskoga jezika i vrijednosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Obnovom rada Društva hrvatskih novinara mi smo danas najizravnije implementirali ovu misiju Sveučilišta. Odlučni smo nastaviti i dalje pomagati i promicati vrijednosti koje su danas istaknute i zapisane u Statutu“, poručio je Tomić.

Za predsjednicu Društva izabrana je Valentina Rupčić, zamjenica glavnoga urednika Večernjega lista, izdanja za Bosnu i Hercegovinu. „Ovu za mene izuzetno važnu dužnost prihvatila sam kako bismo okupili hrvatske novinare, objedinili medije te napravili strategiju djelovanja. Kao što je poznato ovakve udruge postoje okupljajući većinom bošnjačke i srpske novinare. Zajedničkim snagama kroz ovu udrugu i mi ćemo biti od sada ti koji ćemo dati hrvatski odgovor“, istaknula je Rupčić.

 

Nakon što je formirana Skupština za predsjednika je izabran pročelnik Studija novinarstva prof. dr. Ilija Musa dok je za tajnicu Društva imenovana Maja Ereš. „Neki od ciljeva Društva su promicanje temeljnih i ustavom zajamčenih prava javnosti da bude informirana o događanjima u društvu te promicanje prava svake osobe na slobodu izražavanja, promicanje profesionalne neovisnosti, novinarske etike i slobode izražavanja, organizacija i provedba stručnih radionica, edukacija i usavršavanja članova udruge, a samim time i studenata“, kazao je Musa te naglasio da je planirana i suradnja s odgovarajućim udrugama, organizacijama ili društvima u inozemstvu, kao i učlanjenje u međunarodne oblike povezivanja udruga i organizacija.

Značajna misija Društva je promicanje unapređenja uvjeta za zapošljavanje, plaćanje i angažmane svojih članova, kao i dogovor u pogledu svih uvjeta pod kojima se djelatnosti članova udruge bilo gdje u svijetu provode.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka