Menu

Potpora od 30% u gospodarskoj zoni Zvirići

 Potpora od 30% u gospodarskoj zoni Zvirići
Jedna od strateških razvojnih odluka općinske vlasti Ljubuškog, izgradnja je gospodarske zone Zvirići.
Planirana je kao projekt koji će privući gospodarstvenike, a to se temelji na iznimno povoljnom položaju.

Potpore i investitori

Nalazi se na području pograničnog sela Zvirići, u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Bijača, na autocesti koridora 5c, koji na tom mjestu ulazi u Hrvatsku. Osim blizine autoceste, jedna od značajnih prednost poslovne zone Zvirići je blizina luke Ploče i sve prednosti koje iz toga proizlaze.

Da bi pridobili i privukli poslovne ljude u svoju poslovnu zonu, OV Ljubuški donijelo je važnu odluku. Riječ je o potpori investitorima koji se odluče uložiti u gospodarsku zonu Zvirići. Odnosi se na one gospodarstvenike koji su kupili zemljište od općine Ljubuški u gospodarskoj zoni Zvirići, na temelju odluka OV-a i zaključenih ugovora o kupoprodaji zemljišta. Potpora iznosi 30% od uplaćene prodajne cijene. Investitor ostvaruje pravo na potporu nakon izgradnje objekta za potrebe obavljanja svoje temeljne djelatnosti i ishođenja uporabne dozvole.

Učinak na gospodarstvo

U odluci, uz ostalo, stoji da ulagači koji zaključe ugovore o kupoprodaji općinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Zvirići, pravo na potporu ostvaruju u roku od tri godine od sklapanja kupoprodajnoga ugovora. To svoje pravo ostvaruju na temelju zahtjeva koje podnose općinskom načelniku. Uz zahtjev trebaju priložiti presliku kupoprodajnoga ugovora za zemljište, presliku uporabne dozvole za objekt izgrađen na kupljenom zemljištu u gospodarskoj zoni Zvirići i podatke o transakcijskom računu podnositelja zahtjeva, na koji će se isplatiti potpora.

O pravu ulagača na potporu, nakon razmatranja zahtjeva, odlučuje općinski načelnik, koji o tome donosi zaključak, a na temelju zaključka, provedbu potpore vrši općinska Služba za gospodarstvo i financije. Za očekivati je da će ovakva odluka općinske vlasti imati učinak, i privlačiti gospodarstvenike da se odluče svoje poslovanje usmjeriti na područje gospodarske zone Zvirići.


  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka