Menu

Planirana realizacija 98 projekata vrijednih 11.320.000 KM

Planirana realizacija 98 projekata vrijednih 11.320.000 KM

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Ljubuški, vijećnici su prihvatili odluku o usvajanju plana kapitalnih investicija općine Ljubuški za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Planom je, naime, previđena realizacija 98 projekata, razvrstanih u četiri skupine, za koje je izrađena financijska projekcija u iznosu od 11.320.000 KM.

Pregled procijenjenih troškova za skupinu cestovna infrastruktura iznosi 4.230.000 KM, a uključuje izgradnju gradskih ulica (2.200.000 KM), rekonstrukciju gradskih ulica i izgradnju nogostupa (100.000 KM), rekonstrukciju lokalnih cesta (555.000 KM), rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta po mjesnim zajednicama (725.000 KM) te izgradnju nogostupa i rasvjete na lokalnim i nerazvrstanim cestama (650.000 KM).

Za projekte u skupini vodovod i kanalizacija planirano je utrošiti 2.670.000 KM, a od tog iznosa, 1.000.000 KM namijenjeno je za kanalizaciju u Ljubuškom (zapadni krak), 600.000 KM za završetak radova na bazenima u Dolama, 110.000 KM za završetak vodonatapnog sustava Klobuk-Vojnići-Šipovača, vodovodnu mrežu u Klobuku 60.000 KM, pročistač otpadnih voda 600.000 KM i vodovodnu mrežu u Studencima 300.000 KM.

Ukupno 2.480.000 KM predviđeno je za obrazovanje, kulturu i sport. Za dogradnju, izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata utrošit će se 250.000 KM, dok je za izgradnju kulturnih sadržaja predviđeno 1.600.000 KM. Za sportske sadržaje namijenjeno je 130.000 KM, a za obnovu spomenika kulture 500.000 KM.

Za projekte iz drugih područja planirana su sredstva u iznosu od 1.940.000 KM. Prema procjeni, 150.000 KM koštat će rekonstrukcija i uređenje vjerskih objekata, uređenje turističkih destinacija i zelenih površina 340.000 KM, izgradnja i uređenje prostorija mjesnih zajednica i kulturnih domova 80.000 KM, sanacija i uređenje poljske infrastrukture 460.000 KM, dok je za ostatak projekata predviđeno 910.000 KM.

Plan kapitalnih investicija će biti vrlo koristan za općinske vlasti, naročito u procesu planiranja strateškog razvoja, i on će, između ostalog, predstavljati temelj za pribavljanje stranih sredstava za razvoj, prije svega iz Europske unije, ali i predstavljati trajni temelj za koordinaciju raznih odluka, djelovanja i pothvata u vezi pripreme i tijeka investicijskog procesa.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka