Menu

Ljubuški: Donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj ženskog poduzetništva

Ljubuški: Donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj ženskog poduzetništva

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
G R A D   L J U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-1031+1 /2019
Ljubuški, 5. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 24. Privremene statutarne odluke Grada Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuški“ broj: 4/19) i članka 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i radu Povjerenstva u svrhu provedbe projekta „Razvoj ženskog poduzetništva u Općini Ljubuški„ u 2019. godini („Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 3/19) po okončanom Javnom pozivu za odabir korisnica sredstava za projekt „Razvoj ženskog poduzetništva u Općini Ljubuški za 2019. godinu“ broj 02-05-1031/2019 objavljenog 23. 4. 2019. godine, na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Ljubuški d o n o s i

O D L U K U 
o dodjeli bespovratnih sredstava

Članak 1.

Popis odabranih korisnica i iznos dodijeljenih  bespovratnih financijskih sredstava  za projekt „Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški“ za 2019. godinu nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva i čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2.

Ova Odluka smatra se dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web-stranici Grada Ljubuški  i objavom na oglasnoj ploči Grada Ljubuški.

Članak 3.

(1) Sa svim korisnicama financijskih sredstava gradonačelnik će potpisati Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 
(2) Korisnice će biti obaviještene o datumu potpisa Ugovora putem obavijesti na web stranici Grada Ljubuški ili telefonski. 
(3) Korisnice su dužne ponijeti pečat poslovnog subjekta na potpis Ugovora. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj stranici Grada Ljubuški. www.ljubuski.ba i na oglasnoj ploči Grada Ljubuški.  

GRADONAČELNIK 
Nevenko Barbarić 

Rezultate Javnog poziva možete pogledati OVDJE

Izvor:ljubuski.ba

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka