Menu

Za ulaganja u Ljubuški predviđeno 14.615.000 KM

Za ulaganja u Ljubuški predviđeno 14.615.000 KM

Plan kapitalnih investicija Grada Ljubuškog dokument je koji se redovito dopunjava novim projektima, a vijećnici ga usvajaju otprilike kad i proračun za sljedeću godinu.

Predstavlja, zapravo, temelj za izradu nacrta proračuna za predstojeću proračunsku godinu, a njime je, vezano za ulaganja u Grad Ljubuški, od 2020. do 2024. godine predviđena realizacija 100 projekata. Ukupni procijenjeni troškovi za njihovu provedbu iznose 14.615.000 KM, a razvrstani su po skupinama na sljedeći način: cestovna infrastruktura 3.655.000 KM, vodovod i kanalizacija 2.470.000 KM, obrazovanje, sport i kultura 5.000.000 KM i projekti iz ostalih područja 3.490.000 KM.

Troškovi po skupinama

Kada je riječ o cestovnoj infrastrukturi, za izgradnju zapadne obilaznice predviđeno je 1.800.000 KM, za rekonstrukciju gradskih ulica i izgradnju nogostupa 140.000 KM, a za rekonstrukciju lokalnih cesta 510.000 KM. Za rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta po mjesnim zajednicama izdvojit će se 805.000 KM, a za izgradnju nogostupa i rasvjete na lokalnim i nerazvrstanim cestama namijenjeno je 400.000 KM.

U skupini vodovoda, kanalizacije i pročistača otpadnih voda najviše se planira uložiti u kanalizaciju zapadnog kraka u Ljubuškom, a riječ je o iznosu od 1.000.000 KM. Za vodovodnu mrežu u Klobuku utrošit će 60.000 KM, za pročistač otpadnih voda 600.000 KM, za vodovodnu mrežu Studenci 600.000 KM, a za završetak vodonatapnog sustava Klobuk – Vojnići – Šipovača 210.000 KM.

Rekonstrukcija školskih objekata

Za rekonstrukciju školskih objekata, koji se nalaze u skupini obrazovanje, kultura i sport, uložit će se 2.290.000 KM, za izgradnju sportskih sadržaja 380.000 KM, a za obnovu spomenika kulture 2.330.000 KM (za tvrđavu hercega Stjepana 2.300.000 KM, a za uređenje arheoloških nalazišta 30.000 KM).

Posljednju skupinu čine projekti iz drugih područja, u što spada i rekonstrukcija i uređenje vjerskih objekata, za koje će se izdvojiti 110.000 KM. Za uređenje turističkih destinacija i zelenih površina predviđeno je 540.000 KM, u izgradnju i uređenje prostorija mjesnih zajednica i kulturnih domova uložit će se 80.000 KM, za sanaciju i uređenje poljske infrastrukture 460.000 KM, dok će za ostale objekte biti osigurano 2.300.000 KM.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka