Menu

Ima li nade za Trebižat i Mlade?: SDA traži potpunu zabranu gradnje malih hidroelektrana u FBiH

Ima li nade za Trebižat i Mlade?: SDA traži potpunu zabranu gradnje malih hidroelektrana u FBiH

Klub zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH predložio je usvajanje zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

U obrazloženju prijedloga koji potpisuje predsjednik Kluba Osman Ćatić navodi se kako se u posljednje vrijeme mnogo radi i priča o izgradnji malih hidroelektrana, mHE. One su obično vezane za male vodotoke, rječice i potoke.

U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno preko sto malih hidroelektrana, a veliki broj njih je, preko 300, u raznim fazama planiranja, pripreme i izgradnje što znači da u Bosni Hercegovini neće biti ni rijeke ni potoka bez barem jedne male hidroelektrane.

Primjeri pokazuju da njihova izgradnja znači i potpuno uništenje prirodnog oblika i funkcije rijeka te flore i faune riječnog ekosustava. Male hidroelektrane predstavljaju postrojenja koja proizvode izuzetno male količine električne energije, istovremeno čineći nemjerljivu ekološku štetu.

Izgradnju ovih mHE prati i devastacija obala, korita rijeka jer su cjevovodi koji povezuju vodozahvat i turbinu često dugi i po nekoliko kilometrara.

Zakonom o vodama nadzor nad ovim malim hidroelektranama je uglavnom na županijskoj razini zbog kapaciteta koji je ispod 5 MW. Samo izuzetno, ako su dvije hidroelektrane u nizu u dužini 2 km, a zbir njihove jakosti prelazi 5 MW nadležnost je Federalne vodne inspekcije i u slučaju da se hidroelektrane nalaze u vodotoku I kategorije. Koncesije na vodu su takođe u nadležnosti županijske vlasti.

S gledišta voda, najveći problem kod ovih objekata je poštivanje prihvatljivog protoka koji je propisan u Pravilniku o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka. U ljetnim, sušnim mjesecima kada se znatno smanje protoci voda često dolazi do narušavanja ekološki prihvatljivog protoka i negativnog djelovanja na ekosustav u ovim malim vodotocima. U ovom slučaju bi vlasnici mHE trebali smanjiti proizvodnju električne energije ili je čak potpuno zaustaviti što im je propisano vodnim aktom, ali često se to ignorira i u tom slučaju nadležna vodna inspekcija treba da reagira.

"S obzirom na sve navedeno predlažemo usvajanje zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine", navodi Klub zastupnika SDA, prenose mediji.

Nakon što je Klub SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH predložio inicijativu da se zabrani gradnja mini hidroelektrana, oglasio se i DF.

Klub zastupnika DF-a uputio je na usvajanje, a Zastupnički dom usvojio Zaključak kroz koji se zadužuje Vlada Federacije da u naredna tri mjeseca analizira postojeće zakone kroz koje ide izgradnja mini hidrocentrala i upute u parlamentarni postupak izmjene i dopune zakona kroz koji će se zaštititi rijeke i okoliš kao i da se izvrši revizija svih do sad izdanih suglasnosti za MHC koje su izgrađene i one koje su u fazi izgradnje i da se o tome dostavi cjelovita informacija Parlamentu F BiH.

Osim potrebe da se zaštite prirodna bogatstva u Federaciji i zaštiti okoliš na primjeren način, što uključuje i izmjene i dopune zakonske legislative, neophodno je utvrditi i dobit koju država ima od prirodnih bogatstava koja bi se na pravilan način trebala eksploatirati u interesu građana, naveli su.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka