Menu

U Ljubuškom analiza o zagađenju vodnih putova i nelegalnim deponijama

U Ljubuškom analiza o zagađenju vodnih putova i nelegalnim deponijama

U Ljubuškom će biti predstavljena analiza postojećeg stanja u oblasti zagađenja vodnih putova, trenutačno stanje postojećih postrojenja za gospodarenje otpadom, te pregled broja i lokacija nelegalnih odlagališta.

Analiza je pripremljena u okviru "YOUth Drive" projekta financiranog od strane Europske unije, a objaviti će se u formi publikacije i seta preporuka za zakonodavce s područja Županije Zapadnohercegovačke

Predstavljanje će se održati 29. 09.2020. godine, sa početkom u 10.00sati, u prostorijama  Hotela Bigeste Ljubuški.

Cilj projekta "YOUth Drive" je ukazati na značaj pravilnog upravljanja otpadom, a radi se i na zaštiti vodnih putova na području Županije Zapadnohercegovačke (BiH) i Bokokotorskog zaljeva (CG).

Jedna od aktivnosti na projektu je i predstavljanje spomenute analize i seta preporuka.

Na prvoj od sedam planiranih edukacija, pored predstavljanje analize stanja na terenu, biti će predstavljen i uručen set detaljnih preporuka za zakonodavce, prilagođen za područja uključena u projekt.

Projekat financira Europska unija u okviru Programa Prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, a implementira ga Udruga za razvoj okoliš i kulturu EKO ZH u saradnju sa partnerskom udrugom Naša Akcija iz Crne Gore, sa sjedištem u Kotoru. Ukupna vrijednost projekta je oko 280.000 eura, od kojih Europska unija  financira oko 230.000 eura.

Edukacijama će prisustvovati predstavnici vlasti, komunalnih poduzeća, te ostali zainteresirani, navodi radioljubuski.ba.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka