Menu

Za plaćanje radova na koridoru Vc nedostaje 400 milijuna KM

Za plaćanje radova na koridoru Vc nedostaje 400 milijuna KM

Gradnja novih dionica autoceste na koridoru V c kroz Bosnu i Hercegovinu, započetih u 2012. godini, stajat će znatno više nego što je planirano pa vlasti entiteta Federacije BiH pokušavaju osigurati još oko 200 milijuna eura koliko im nedostaje za plaćanje već ugovorenih radova , objavio je “Dnevni avaz”.

Prema neimenovanim izvorima ovog lista, ispostavilo se kako je “manjak” od 400 milijuna KM nastao zbog razlika u cijenama planiranim kada su dogovarani krediti za dionice koje se sada grade ili gradnja treba uskoro početi te realne cijene koja je dobivena nakon prijava na javne natječaje za izvođenje radova.

Dio razlike pokušat će se pokriti kreditom Češke izvozne banke u vrijednosti od 15 milijuna eura te iz proračunskih sredstava, no novo zaduženje je neizbježno ukoliko se želi osigurati završetak započetih radova.

Preduvjet za odobravanje novih kredita FBiH za ove namjene je povećanje trošarina na gorivo ili na duhanske proizvode na čemu međunarodne financijske institucije inzistiraju kao na jamstvu da će se krediti uopće moći vraćati.

Sve dionice autoceste koje se sada grade kroz BiH financiraju se pretežito iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europske investicijske banke (EIB), kod kojih se FBiH već zadužila za oko 500 milijuna eura.

U BiH je na pravcu koridora V c, koji kroz zemlju prolazi u dužini od 330 kilometara, do sada izgrađeno tek oko 40 kilometara autoceste na dionici između Sarajeva i Zenice. U tijeku su radovi na konačnom spajanju ova dva grada autocestom, što bi se trebalo dogoditi 2014. godine.

Istodobno se gradi dvadesetak kilometara autoceste na pravcu od Sarajeva prema Mostaru te desetak kilometara od budućeg graničnog prijelaza Bijača kod Metkovića ka unutrašnjosti zemlje.

Vlasti Republike Srpske najavile su kako će ove godine raspisati natječaj za koncesiju za gradnju pedesetak kilometara autoceste koja prolazi kroz taj entitet između Doboja i Svilaja.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka