Menu

JAVNI POZIV: dostavljanje prijedloga Plana kapitalnih investicija 2013.-2017.

  • Napisao/la  radioljubuski.ba
  • 1 komentar
JAVNI POZIV: dostavljanje prijedloga Plana kapitalnih investicija 2013.-2017.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-28-196/13
Ljubuški, 22. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški za razdoblje 2013.-2017. godine, broj 02-28-166/13, od 10. siječnja 2013. godine, Općinski načelnik Ljubuški, objavljuje JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje za izradu Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški za razdoblje 2013.-2017. godine.


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju izrade Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti  općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u razdoblju  2013.-2017. godine.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga i odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, usvojiti konačnu listu projekata, te pripremiti konačan prijedlog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

•    Građani općine Ljubuški
•    Radna tijela Općinskog vijeća
•    Općinski načelnik
•    Službe za upravu
•    Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
•    Mjesne zajednice
•    Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac  prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba .
Sve dodatne informacije možete dobiti u Uredu Općinskog načelnika, na telefon: 835 534.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu: Općina Ljubuški, Općinski načelnik, Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.

Rok za podnošenje prijedloga je od 22. siječnja 2013. do 5. veljače 2013. godine.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

Komentirajte na članak

0
na vrh članka