Menu

Održana IV. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Održana IV. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Jučer je u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom održana IV.sjednica Općinskog vijeća Ljubuški. Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je 11 točaka uz prethodno predočavanje Općinskom vijeću Ljubuški Odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o prestanku mandata Markanu Mediću i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Marku Bošnjaku s liste političkog subjekta HDZ BiH za Lokalne izbore 2016. godine i svečana prisega istog.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s III. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

5. Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju člana Povjerenstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u općini Ljubuški,
b) imenovanju člana Povjerenstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u općini Ljubuški,

 

6. Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju članova Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški,
b) imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški,

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

9. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u rješenju Skupštine općine Ljubuški broj: 01/1-023-32/83 od 25.07.1983. godine,
10. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom;
– zemljište k.č. broj 43/11, K.O. Humac,
– trafostanica MBTS 10 (20)/0,4 Kv, 630 kVA „Gradska športska dvorana“ Ljubuški,
– podzemni srednjenaponski kabel 10 (20) za povezivanje ZTS „Tkaonica“ i MBTS „Gradska športska dvorana“ Ljubuški,

 

11. Prijedlog zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Ljubuški.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka