Menu

Najava: IX. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Najava: IX. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam IX. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (petak) 2.6.2017. godine s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa VII. i VIII. sjednice Općinskog vijeća,


2.    Informacija o neprivatiziranim poduzećima u Općini Ljubuški,


3.    Informacija o radu za 2016. i Program rada za 2017. godinu Doma zdravlja Ljubuški,


4.    Izvješće o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,


5.    Izvješće o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,


6.    Izvješće o radu za 2016. godinu i Program rada i financijski plan za 2017. godinu JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,


7.    Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),


8.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu,


9.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenje sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti „Kravica“,


10.    Prijedlog Odluke o osnivanju Zdravstvenog vijeća općine Ljubuški,


11.    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postupku objavljivanja javnog oglasa za imenovanje članova OIPLJ,


12.    Prijedlog Odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje članova OIPLJ,


13.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog oglasa za imenovanje člana OIPLJ,


14.    Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća broj: 01-02-2359/17+1 od 06.04.2017. godine Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,


15.    Prijedlog Zaključka o prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.


PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka