Menu

Obnavlja se škola u Cernu

Obnavlja se škola u Cernu

Zahvaljujući uspješnoj suradnji Vlade Županije Zapadnohercegovačke i UNDP-a preko resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša izdvojena su značajna sredstva za projekte energetske učinkovitosti javnih objekata.

Tako je u 2015. godini na području Ljubuškog obnovljena Osnovna škola “Ivana Brlić Mažuranić” Ljubuški. U 2016. godini obnovljen je Dječji vrtić Ljubuški i područna škola u Grabu. U ovoj godini trenutno su u tijeku radovi na područnoj školi u Cernu, a u pripremi je realizacija projekta obnove zgrade Općine Ljubuški.

 

Prema riječima ministra financija i dopredsjednika Vlade ZHŽ-a Tonija Kraljevića kroz projekte u obnovi javnih objekata na prostoru naše županije investirati će se više od tri milijuna KM te će se time postići znatne uštede u potrošnji energije. Radi se o projektima čiji je glavni cilj provedba mjera energetske učinkovitosti kroz zamjenu ili obnovu postojeće infrastrukture koja uključuje izradu termo fasada, zamjenu vanjskih otvora i poboljšanje toplinskih svojstava sustava grijanja, a sve u cilju postizanja koristi za životnu sredinu i ostvarivanja financijskih ušteda.

 

„Projektom obnove škole u Cernu planirano je odraditi krov, gdje je osnovna konstrukcija ostala, dok je izmijenjen jedan dio dotrajale konstrukcije, a trenutno se odrađuje vanjska fasada i otvori“, kazao je Stanko Musa, savjetnik načelnika za gospodarski razvoj općine Ljubuški.

Radovi na školi su započeli krajem srpnja i završetak radova očekuje se prije početka nove školske godine tako da će učenici novu školsku godinu dočekati u obnovljenoj školi.

Pored same energetske uštede riješit će se još jedan problem jer se povećava broj djece. Do sada su zbog loših uvjeta u školi neki roditelja slala svoju djecu u centralnu školu Marka Marulića u Ljubuški iako zakon nalaže da se upisna područja poštuju i da se djeca upisuju u onu školu čijem upisnom području pripadaju. Realizacijom ovog projekta će se taj problem riješiti jer se dobiva i vizualno ljepša škola, s velikim dvorištem, dječjim parkom i sportskim igralištem.

Ovaj zajednički projekt energetske učinkovitosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke i UNDP-a na osnovu čega se obnavljaju škole, kao najvažnije institucije u sferi obrazovanja budu dokaz da se mogu dogoditi velike promjene u našim lokalnim sredinama, koje doprinose osiguranju boljih i sigurnijih uvjeta za našu djecu, koji su najosjetljivija kategorija društva i zahtijevaju najveću pažnju, uz veliki angažman vladinih tijela i punu potporu međunarodnih donatora kakav je UNDP.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka