Menu

NAJAVA: VIII. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

NAJAVA: VIII. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-47-4/18
Ljubuški, 23.05.2018.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), sazivam

XVIII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 29.05.2018. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:

D n e v n i red:

1. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ljubuški za 2017. godinu Policijske uprave Ljubuški,
3. Informacija o radu ALBA BH PJ Ljubuški za 2017. godinu,
4. Informacija o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Crvenog križa Ljubuški,
5. Informacija o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
6. Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški,
7. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
8. Prijedlog Odluke o postavljanju privremenih objekata na kupalištima rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostalim vodotocima na području općine Ljubuški,
9. Prijedlog Plana objekata privremenog karaktera u zoni kupališta rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostalim vodotocima na području općine Ljubuški u periodu od 2018-2020. godine,
10.Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostalim vodotocima na području općine Ljubuški,
11.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima davanja javnih površina na privremeno korištenje,
12.Prijedlog Zaključka o prodaji garaža na k.č. 1339 i k.č. 920/2 u K.O. Ljubuški,
13.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne zgrade na k.č. 2267/1 u K.O. Humac,
14.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Ljubuški za razdoblje 2018.-2023. godine,
15.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja općine Ljubuški za razdoblje 2018. – 2023. god.,
16.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
17.Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Ljubuški i Joze Dedića pok. Jure iz Humca,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

 

PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka