Menu

U ponedjeljak 23. sjednica Općinskoga vijeća Ljubuški

U ponedjeljak 23. sjednica Općinskoga vijeća Ljubuški

Predsjednik Općinskoga vijeća Ljubuški Toni Kraljević za ponedjeljak 14.4. sazvao je 23. sjednicu Općinskoga vijeća.


Na predloženom dnevnom redu nalazi se 13 točaka.

U prilogu donosimo poziv za sjednicu Vijeća u cijelosti.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA  
OPĆINA LJUBUŠKI  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-3/14  
Ljubuški, 9.4.2014.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
XVIII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 14.4.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati
 i predlažem sljedeći:
Dnevni red:
1.    Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Općinskog vijeća,
2.    Informacija o radu za 2013. godinu ALBA BH P.J. Ljubuški,
3.    Informacija o radu za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
4.    Informacija o radu za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu Crvenog križa Ljubuški,
5.    Informacija o radu za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu Gimnazije Ljubuški, Ljubuški,
6.    Informacija o radu za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu Srednje strukovne škole Ruđera Boškovića Ljubuški,
7.    Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ljubuški za 2013. godinu  Policijske uprave Ljubuški,
8.    Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
9.    Prijedlog Odluke o novčanoj potpori studentima općine Ljubuški u akademskoj 2013./14. godini,
10.    Prijedlog Odluke o gubitku statusa nekretnina u općoj uporabi,
11.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
12.     Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Ljubuški,
13.     Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Ljubuški br: 01-02-197/14 od 24.01.2014. godine,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Toni Kraljević

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka