Menu

PAPA FRANJO U audijenciju nije primio predstavnike Kristovih legionara

"Vratiti se u prošlost „bilo bi opasno i besmisleno“, neka nova stvarnost nastavi put koji pokazuje Crkva, u skladu sa „školom Duha Svetoga“. Put obnove nije završen, treba se nastaviti jer promjena mentaliteta kod pojedinih osoba u nekoj ustanovi treba mnogo vremena za asimilaciju, te tako za stalno obraćenje", istaknuo je papa Franjo u govoru koji je prenesen sudionicima generalnoga kapitula Kristovih legionara i općih skupština Bogu posvećenih ženā i laikā pokreta Regnum Christi.

Više...